• Корпоративний сайт може бути як дуже простим, так і дуже складним.
  • Простий сайт може нести на собі функцію виключно візитки підприємства в інтернет-мережі.
  • Однак інтернет-технологія дозволяє нарощувати можливості такого сайту. Корпоративний сайт може вирішувати завдання по координації внутрішніх служб підприємства та їх взаємодії з постачальниками та клієнтами.
  • Зараз практично будь-яке підприємство, що займається виробництвом і торгівлею потребує не тільки представництва в інтернет-мережі. Його потреби виходять за межі цієї мети. Кожне сучасне підприємство прагне мати налагоджену торгівлю своїми товарами через інтернет.
  • Можна скористатися безліччю торгових майданчиків в мережі, проте жоден з них не замінить власного веб-магазину, де будуть враховані особливості вашого товару та маркетингу, де буде взято до уваги навіть такі дрібниці як вподобання клієнтів: як вони полюбляють розглядати та обирати товар, комунікувати з вами та укладати угоди.
  • З розвитком технологій світ прискорюється, вимагає більш активних і швидких дій на ринку.
  • - Перед сучасним відділом продажів постають значні виклики, з котрими необхідно справлятися кожен день. Кількість операцій, які виконує успішний відділ продажів багатолике і численне.
  • Потрібен швидкий облік і аналіз цих дій. CRM-система, яка вибудувана під особливості вашого підприємства, буде більш ефективною, ніж будь-яке типове рішення.
Інформаційна система підприємства зароджується і зростає разом з ним. Немає рішення, яке може бути вичерпним. Кожен раз, коли керівництво ставить нові цілі або коли підприємство їх досягає - змінюються вимоги до облікової системи. Будь-яке зростання бізнесу повинно супроводжуватися змінами й в обліку.
Автоматизація документообігу вимагає унікального і гнучкого підходу в кожному окремому випадку. Масштаб інформаційної системи та її форми безпосередньо позначаються на конкурентоспроможності підприємства. Недостатньо забезпечити автоматизацію будь-якої окремої ділянки, важливо сбудувати комплексне рішення, яке зв'яже в єдине і динамічне ціле весь бізнес процес і дозволить йому не тільки стабільно працювати, а й втілювати свій подальший розвиток.